KURULUŞ AMACI

Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olduğu kanısı yaygın olsa da araştırmalar ülkemizde doğurganlık hızının beklenenden daha hızlı düştüğünü gösteriyor. Azalan doğurganlık ve ölüm düzeyleri, Türkiye’yi dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden biri haline getiriyor. Şu an 6 milyon düzeyinde olan yaşlı nüfusunun 2020 yılında 12 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan kentlere göçün artmasıyla birlikte çekirdek aile sayısı yükselirken, yaşlılarımız yalnız başlarına kalabiliyor.

Hem demografik hem de toplumsal yapıda meydana gelen bu değişiklikler, yaşlılarımızın nitelikli zaman geçirecekleri alanlar yaratmayı her geçen gün daha önemli hale getiriyor. Biz de tam olarak bu noktada devreye giriyor, yaşlılarımızı sosyal yaşamdan koparmadan mutlu ve huzurlu bir ortamda misafir etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yaşam sürelerinin giderek uzaması nedeniyle ortaya çıkan Alzheimer, Demans gibi evde bakımı zor rahatsızlıkları olan yaşlılarımıza yine aynı şefkat ortamı içinde bakım hizmetleri sunuyoruz. Akasya Yaşlı Bakım ve Yaşam Merkezi’nde; Alzheimer, Demans, Parkinson ve Felç gibi kişiyi yatağa bağlayan rahatsızlıkları olan, hastane sonrası bakıma ihtiyaç duyan ya da sağlıklı olmasına rağmen yaşlılık veya yalnızlık nedeniyle sunduğumuz hizmetlerden faydalanmak isteyen tüm bireylere hizmet veriyoruz.